Lakiratkaisuja
monimutkaisiin ongelmiin

Lakimies Tampere

Lakimies Marko Virta on hoitanut monenlaisia toimeksiantoja urallaan.
Markolla on pitkä ja monipuolinen kokemus lakimiehenä toimisesta. Lakimiehen palvelut ovat tärkeitä monissa elämäntilanteissa, oli kyseessä sitten perheoikeus, sopimusasiat tai vaikkapa yritystoiminta. Hyvä lakimies pystyy tarjoamaan Teille yksilöllistä ja luotettavaa palvelua kaikissa oikeudellisissa kysymyksissäsi.

Yleisjuridiikka

Yritysjuridiikka

Ottakaa yhteyttä mikäli Teillä on jokin juridinen ongelma tai tarvitsette juridista neuvontaa.

Lakiasiaintoimisto Marko Virta tarjoaa juridisia palveluitaan teille vuosien ammattitaidolla, luottamuksellisuudella ja asiakaslähtöisellä toimintatavalla. Älkää turhaan murehtiko lakikysymyksiä itseksenne, ottakaa yhteyttä niin selvitetään lakikysymyksenne!

Lakimiehemme palvelee Tampereella ja Tampereen lähiseudulla sekä tarvittaessa ympäri Suomen

Lakimiehen palvelumme Tampereella kattavat laajan kirjon erilaisia oikeudellisia palveluita. Tarvittaessa palvelemme etänä ympäri Suomen. Voitte esimerkiksi saada lakitoimistolta apua testamentin laatimisessa, avioehdon tekemisessä tai perinnönjaossa. Lakimies voi myös auttaa yrityksen perustamisessa, yhtiöjärjestyksen laatimisessa tai kauppasopimuksen neuvottelemisessa. Lisäksi lakimiehen avulla voi hoitaa riitatilanteet ja muut erimielisyydet. Kun tarvitsette oikeudellista apua, ettehän epäröi ottaa yhteyttä lakitoimistoomme. Meille Teidän oikeutenne on tärkein asia. Voitte luottaa ammattitaitoomme, että saatte tarvitsemanne avun joustavasti ja nopeasti! Lakimies perehtyy tilanteeseenne huolellisesti.

Milloin kannattaa ottaa lakimieheen yhteyttä?

Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä aina, kun kohtaatte oikeudellisia ongelmia tai kysymyksiä. Lakimies auttaa ymmärtämään oikeutenne ja velvollisuutenne, sekä auttaa saavuttamaan ratkaisun tilanteeseenne. Lakitoimistomme navigoi monimutkaistenkin lakiasioiden läpi. Käännyttehän lakimiehen puoleen esimerkiksi, jos:

MAKSUTONTA NEUVONTAA

LAKIPALVELUT

Pankki ja rahoitus

Pankit ja rahoitukset ovat tärkeä osa taloudellista infrastruktuuria, jota tarvitaan kaupallisen ja yksityisen lainanoton ja sijoittamisen mahdollistamiseksi. Pankit tarjoavat asiakkailleen lainoja ja säästöjä, jotka he voivat käyttää omaan taloudelliseen hyötyyn. Rahoituksen avulla pankit voivat tukea taloudellista elpymistä ja edistää uusien yritysten perustamista.

Yrityslaki

Yrityslaki tarkoittaa laillisia sääntöjä, jotka liittyvät yritysten perustamiseen, toimintaan ja hallitsemiseen. Yrityslain säädökset ovat alueellisesti erilaisia, ja ne määrittelevät, mitä eri yritykset saavat tehdä ja kuinka ne toimivat. Yrityslain mukaan yrityksen on noudatettava lakia ja toimittava sopimusten ja lupien mukaisesti.

Ympäristölaki

Ympäristölaki on valtion laki, jonka tarkoituksena on suojella ympäristöä ja yhteiskuntaa vaaroilta, jotka voivat aiheutua teollisuudesta, kulutuksesta ja muista luonnonvarojen käytöstä. Ympäristölaki sisältää määräyksiä, joilla säännellään ympäristöä ja sen suojelua sekä vastuullista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Vakuutustoimintaa koskeva lainsäädäntö

Vakuutustoimintaa koskeva lainsäädäntö säätelee vakuutustoimintaa ja tarkoittaa vakuutusalan lakien ja säädösten noudattamista. Vakuutustoimintaa koskeva lainsäädäntö antaa vakuutusyhtiöille ja -asiakkaille selkeät määräykset siitä, miten vakuutuksen ostamista ja myymistä, vakuutusten korvausta ja vakuutusten seurantaa sekä markkinointia ja ostamista koskevat säännöt on noudatettava.

Kiinteistöjä koskeva lainssädäntö

Kiinteistöjä koskeva lainsäädäntö säätelee kiinteistöjen ja kiinteistöjen käyttöä ja hallintaa. Kiinteistöjä koskevan lainsäädännön tarkoituksena on suojella kiinteistönomistajien ja heidän maallaan asuvien asukkaiden oikeuksia ja vaatia kiinteistöjen omistajia noudattamaan kiinteistön käyttöä koskevia lakoja ja määräyksiä.

Siviilioikeudenkäynti

Siviilioikeudenkäynti tarkoittaa oikeudenkäyntiä, jossa ratkaistaan yksityisten henkilöiden tai yritysten välillä esiintyviä riita-asioita. Siviilioikeudenkäynneissä arvioidaan riidan osapuolten oikeuksia ja velvoitteita sekä ratkaistaan, kuka on oikeutettu saamaan korvauksia tai taloudellisia hyvityksiä. Siviilioikeudenkäynneissä voidaan myös ratkaista omaisuusoikeudellisia seikkoja, kuten syntymäoikeutta tai alkuperää ja käyttöoikeutta koskevia riitoja.

MARKO VIRTA

  • 040 5762 300
  • marko@virtalaki.com
  • lakiasiaintoimistomarkovirta@gmail.com

“Muistakaa, olemme olemassa vain ja ainoastaan Teidän oikeusturvaksi!”

– Marko Virta

Ota yhteyttä

"*" indicates required fields